Ciesz się spokojem

"Nowa" Osiedle w Kębłowie - etap III

Zobacz lokalizację
Numer lokalu A19
Rozpoczęcie budowy I kwartał 2022
Powierzchnia działki 234m2
Cena 524 900,00 zł
Powierzchnia użytkowa* 93,60m2
Status Dostępne

*0,81m2   powierzchnia pod ścianami działowymi możliwa do zagospodarowania

Rzut mieszkania

Parter Parter
Piętro Piętro

Wymiary pomieszczeń, lokalizacje przyborów sanitarnych i inne podano na podstawie projektu budowlanego. W toku. budowy mogą wystąpić różnice w stosunku do stanu wynikającego z projektu, wynikające ze specyfiki prac budowalnych.

Podana powierzchnia działki jest wartością orientacyjną.

Powierzchnia jest obliczona w świetle pionowych przegród w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1.5 cm, na poziomie podłogi bez uwzględnienia listem przypodłogowych, progów itp. Wymiary podane są w stanie bez wykończenia.

Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami. Powierzchnia użytkowa uwzględnia powierzchnie elementów nadających się do demontażu i rozbiórki (rury, kanał i ścianki działowe), nie uwzględnia natomiast powierzchni otworów na drzwi i okna oraz niższe w elementach zamykających.

Aranżacja mieszkania przedstawiona na rysunku jest przykładowa.

Zestawienie pomieszczeń

Parter
NumerPomieszczeniePowierzchnia użytkowaPowierzchnia podłogi
1/1Salon z aneksem kuchennym + komunikacja25,74m227,78m2
1/2Garaż15,53m215,53m2
1/3Schody4,07m24,07m2
1/4WC2,24m22,60m2
Piętro
NumerPomieszczeniePowierzchnia użytkowaPowierzchnia podłogi
2/1Komunikacja3,74m23,74m2
2/2Łazienka5,81m25,81m2
2/3Sypialnia13,41m213,41m2
2/4Sypialnia9,21m29,21m2
2/5Sypialnia13,04m213,04m2

Plan osiedla